fbpx

עמותת בני-ברית ר"ג, עורכת מפגשים, אחת לחודש ופעם בשנה היא אוספת תרומות לפרוייקט אחד מיוחד, אותו הם בוחרים בהצבעה.
עמותות ופרוייקים המבקשים להתמודד, מגיעים למפגש מיוחד בו הם מציגים את המייזם ולמה הם צריכים את העזרה.
מרטין העביר את הסיפור שמאחורי Custom Angels והסיפור האישי שלו, מה שזיכה את העמותה בתרומה הנדיבה.