fbpx

לסיפור של תהל התוודענו דרך כתבה בחדשות 13 וביקשנו ליצור קשר עם אמא שלה, דרך שירי קניגסברג לוי. כשסיפרנו לתמי, המלאכית, על תהל, היא מיד התנדבה לבקר אותה.

תיאמנו את הביקור, בליווי של מטיאס ומרטין ובילינו איתה אחה"צ כולל רכיבה משותפת עם תמי.

תמי ותהל נהיו חברות טובות ושמרות על קשר טלפוני עד היום.