fbpx

את חן ביקרנו כבר בעבר, אבל הפעם קמנו מוקדם ונסענו ללוות אותו בליווי VIP לביה"ס. את החיוך מתחת למסיכה, אולי לא תוכלו לראות, אבל לדברי ההורים של חן, החיוך נשאר הרבה אחרי….