fbpx
קוראים לנו, אנחנו מתייצבים! הדר צופיוף העיברה עוד סדנת "לידי זה לא יקרה", הפעם בבית ספר בחולון לכיתה ה' בנות.
תודה ליקרה, ענת צרור על השידוך והזכות.